Publius Bekännelse

Vanja

05.06.2023

Vanja Rosén

Utdrag ur boken!

"Mästaren, jag är här för att personligen överta ansvaret för Alfa enligt Den Äldstes order."
Hon höll upp ordern.
Han stelnade till för en stund medan han läste. Leendet blev bredare.
"Verkligen? Vad får dig att tro att du är värdig henne?"
"Ifrågasätter du Den Äldstes order?"
Han tog ett steg mot henne och hans ansikte hårdnade.
"Naturligtvis inte. Frågan är bara om han har bedömt dig rätt, kvinna?" 

(Alfa = Rebecka)

28 år vid historiens början.

En annan av mina huvudkaraktärer är Vanja Rosén. Hon kommer in tidigt i boken där man får bekanta sig med en av hennes två övernaturliga förmågor. När jag försökte hitta lämpliga förmågor gjorde jag några slagningar på nätet och inser att än idag finns det de som är övertygad om att man kan låta själen lämna kroppen eller att styra sina drömmar. Så varför inte ge henne just dessa förmågor.

Under historiens gång får man följa spåren bakåt i hennes dysfunktionella uppväxt. Som ett försök att hantera det mörker använder hon sig av piller och alkohol. Hon är också väldigt obekväm i mäns sällskap och försöker i möjligaste mån att undvika dem. Men då hon är en naturlig skönhet tenderar hon ständigt att dra till sig männens beundran.

Jag försöker spela på hennes dubbelnatur där hon i ena stunden är driftig och i den andra ett vrak så mycket jag kan då den ger så många möjligheter. Jag hoppas ni ska finna henne intressant på samma sett som jag gör. 

David   

WWW.ballamanga.se

Spänningsroman