@ballamanga.se

Boken är en direkt uppföljare på Publius Bekännelse.

Här fortsätter kampen mellan SS-gruppen Germania och den hemliga organisationen Bevararna när det gäller att finna skapelsetemplet. Samtidigt trappas maktkampen inom Bevararna upp och ställs på sin spets.

De båda barnen Franz och Rebecka träffas för första gången och det slår gnistor mellan dem redan från start. Samtidigt som de utvecklas som Faras (övernaturliga väsen) utsätts de för direkta livsfaror som de har svårt att hantera. Franz prövas allt mer i sina olika relationer på skolan och inom Bevararna.  

Samtidigt börjar en kärleksaffär spira mellan Vanja (Franz och Rebeckas befäl) och Helmuth (rektor på SS-skolan), trotts deras olikheter. Hon får allt svårare att avvisa hans närmanden och börjar omvärdera sin syn på män. Samtidigt börjar sanningen om vilka hon fått ansvaret över  sakta sjunka in och hon börjar fundera över sin del i historien.  

480 sidor danskt band

Trevligig läsning.

David