Publius Bekännelse

Fotot

03.07.2023

"Kände du barnen på bilden?"

Hon nickade. Ett krokigt darrande finger närmade sig den leende flickan.

"Där är jag."

Han synade flickan noga, hon var blek och kornig, men det var hans Gammelmor.

"Du var vacker. Hur gammal var du här?"

"Tolv år."

Hon klappade hans hand.

"Och där är han jag måste försonas med. Min underbara Franz."

Han synade pojken och reagerade på hans kläder.

"Har han en SS-uniform på sig?"

Hon nickade.

"Det här var en skola för unga och begåvade barn driven av SS."

Han tvekade en stund, frågan bar emot, men han var tvungen att ställa den.

"Var ni nazister?"

Hon skakade långsamt på huvudet.

"Han ville inte men hans far tvingade honom."

Han kände hur hon skälvde till under handen. En lång stund gick under tystnad men så flög en fråga genom huvudet.

"Den andra flickan, vem var hon?"

Det blev åter tyst. Han kände hur Gammelmor slutade skälva, sedan kom rösten, en oktav lägre. Nästan i ursinne.

"Hon var djävulen." 

Hämtat från prologen i första boken.  Roses försoning med Franz.

@ballamanga.se

Spänningsroman