Publius Bekännelse

Boken är inledningen till en serie om sex böcker som handlar om den ständiga jakten efter makt, evigt liv och visdom. Allt börjar med att SS-chefen Heinrich Himmler får ett brev som väcker hans intresse för skapelselegenden och han påbörjar jakten efter templet där allt började. Men sökandet väcker en gammal profetia till liv.       

Jag valde att låta min historien utspela sig under andra världskriget då jag behövde en tillräckligt kaotisk fond till den. Till det faller det sig naturligt att använda mig av nazisternas vurm för det övernaturliga och ständiga jakt efter "sanningen" kring gamla myter och legender.

För att skapa en motpol till nazisterna adderade jag en hemlig orden. Något som skulle kunna liknas vid det deep stat som de allra mest konspiratoriska tror sig se i vår värld, då som nu. En organisation som besitter krafter som står utanför de vanliga och har som uppgift att styra världen. 

Vi får följa ett flertal karaktärer i boken vars liv sakta flätas samman till en händelsetråd som i ett allt snabbare tempo för dem fram till Armageddon. Några av karaktärerna kommer jag att porträttera här på hemsidan framöver, men centralt i berättelsen har vi två barn, Franz och Rebecka. Ni ser de båda skissade här bredvid. 

Flickan med äpplet är Rose och den första karaktären som ni får träffa redan i prologen. Där är hon i slutet av sitt långa liv och försöker göra upp med sitt förflutna.

Det är tänkt att bli en bokserie på sex böcker och den andra boken i serien förväntas vara klar till jul 2023.   

David     

Tre av bokens huvudkaraktärer, skissade av www.ballamanga.se

@ballamanga.se